Alib CyMeS

Słowniczek pojęć

.htaccess - domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache, który umożliwia zmianę konfiguracji dla konkretnego katalogu. Tutaj można wskazać odpowiednie strony odpowiadające na różne komunikaty błędów serwera lub ograniczyć dostęp do zasobów znajdujących się na serwerze.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML - Asynchroniczny JavaScript i XML) - technika tworzenia aplikacji internetowych, w której odczyt danych odbywa się bez przeładowywania strony, co znacznie przyspiesza czas ich wyświetlenia i ogranicza zużycie zasobów.

CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) - system służący do samodzielnego tworzenia, administrowania i aktualizowania serwisów internetowych. Przykładem jest Alib CyMeS.

CSS (Cascading Style Sheets - Arkusz Stylów Kaskadowych) - język służący do opisu formy prezentacji stron www. Określany jest w nim wygląd każdego elementu wyświetlanego na stronie.

HTML (HyperText Markup Language - Hipertekstowy Język Znaczników) - język służący do tworzenia stron internetowych. Nie jest to język programowania, opisuje on wyłącznie strukturę i wygląd strony, jednak w połączeniu z innymi technologiami (np. Java Script) staje się potężnym narzędziem w prezentacji treści.

Java Script - skryptowy język programowania najczęściej stosowany na stronach www. Dzięki swoim coraz większym możliwościom multimedialnym zaczyna wypierać Flasha dając jednocześnie więcej swobody w programowaniu.

MySQL - wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i szybkością działania. Jest jednym z najczęściej używanych systemów bazodanowych.

PHP (Hypertext Preprocessor, dawniej Personal Home Page) - skryptowy język programowania służący do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Wykonuje się po stronie serwera przygotowując treści i kod HTML do wyświetlania w przeglądarce. Alib CyMeS jest zgodny z wersjami od PHP 5.x do PHP 7.x.

RSS - umowna rodzina języków znacznikowych, służących do przesyłania nagłówków wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Jest to tak zwany kanał informacyjny pozwalający na szybkie i skrótowe przesyłanie np. aktualności.

URL (Uniform Resource Locator) - ujednolicony format adresowania zasobów stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Najczęściej jest to adres strony www lub e-mail.

W3C (World Wide Web Consortium) - koalicja ponad 400 firm, organizacji, agencji rządowych i prestiżowych uniwersytetów zajmująca się rozwojem internetu i standardów sieciowych.

WYSIWYG (What You See Is What You Get - To, Co Widzisz, Jest Tym, Co Otrzymasz) - akronim stosowany w informatyce dla określenia metod, pozwalających uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie. W przypadku serwisów internetowych jest to edytor (zbliżony wyglądem i działaniem do Worda), dzięki któremu użytkownik może dowolnie sformatować tekst nie znając znaczników HTMLCSS.

XML (eXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników) - elastyczny język znaczników, służący do wygodnego tworzenia innych języków, które pozwalają budować dokumenty graficzno-tekstowe w Internecie. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w internecie.

XHTML (Extensible HyperText Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników Hipertekstowych) - język służący do tworzenia stron www ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C. Jedną z jego największych zalet jest możliwość łączenia z innymi językami zgodnymi z XML.